Uitnodiging Jaarvergadering 16 maart 2021

Beste leden,

Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven nodigt je via deze weg graag uit voor onze Jaarvergadering op dinsdag 16 maart 2021 om 20u. De vergadering zal digitaal plaatsvinden. Deelnemen kan via een link welke opgevraagd kan worden bij de secretaris via secretaris@wierhaven.nl.

Alle stukken, de agenda, het (financiële) jaarverslag 2020 en de begroting 2021, zijn te vinden op onze website www.wierhaven.nl onder Wierhaven >> Notulen (directe link: http://www.wierhaven.nl/wierhaven/notulen/ ).

Mocht je geen mogelijkheid hebben de stukken via deze weg te openen, kun je contact opnemen met de voorzitter op telefoonnummer 06-20603071.

Voor alle andere vragen kan men per e-mail contact opnemen met secretaris@wierhaven.nl

Wij hopen jullie allen te treffen op dinsdag 16 maart aanstaande.

Hartelijke groet,
Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven

3 jaren geleden door: Het bestuur