Uitnodiging Jaarvergadering 5 april 2022

Beste leden,

Vandaag, 22 maart, stond de jaarvergadering van Natuurvereniging Wierhaven gepland. Helaas zijn wij wegens technologische problemen genoodzaakt de vergadering opnieuw uit te schrijven om alle leden de mogelijkheid te bieden aanwezig te zijn. Daarbij onderzoeken wij de mogelijkheid de vergadering zowel digitaal als fysiek bij te kunnen wonen, daar wij het signaal hebben ontvangen dat vele leden daar de voorkeur aan geven. De uitnodiging vinden jullie onderstaand. 

Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven nodigt je via deze weg graag uit voor onze Jaarvergadering op dinsdag 5 april 2022 om 19.30u. De vergadering kan zowel fysiek als digitaal worden bijgewoond. Aanmelden kan per e-mail bij secretaris@wierhaven.nl. Na aanmelding ontvang je de URL of locatie. 

Alle stukken, de agenda, het financiële jaarverslag 2021 en de begroting 2022, zijn te vinden op onze website www.wierhaven.nl onder Wierhaven >> Notulen (directe link: http://www.wierhaven.nl/wierhaven/notulen/).

Mocht je geen mogelijkheid hebben de stukken via deze weg te openen, kun je contact opnemen met de voorzitter op telefoonnummer 06-20748136.

Voor alle andere vragen kan men per e-mail contact opnemen met secretaris@wierhaven.nl

Wij hopen jullie allen te treffen op dinsdag 5 april aanstaande. 

Hartelijke groet,
Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven

2 jaren geleden door: Het bestuur