Educatie

Werkgroep educatie organiseert excursies, rondleidingen, cursussen en andere natuurgerelateerde activiteiten. Al deze activiteiten staan vermeld in onze agenda. Veel van deze activiteiten worden georganiseerd op of rond de Zorgboerderij Dijkgatshoeve (www.dijkgatshoeve.nl).

Jaarlijks wordt in oktober het activiteitenprogramma voor komend jaar gepresenteerd.