Nieuws

Deze pagina bevat alle nieuwsartikelen die op Wierhaven.nl zijn gepubliceerd

zaterdag 12 november 2022 De Zuidpier van IJmuiden is één van de plekken waaraan veel vogelaars in de wintermaanden graag een bezoek brengen. Tijdens een wandeling over de pier zijn Steenlopers, Kanoeten en Paarse Strandlopers vaste gasten terwijl er met enige regelmaat Kuifaalscholvers worden gezien. We zullen tevens op zee kijken in de hoop er een Roodkeelduiker, Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Jan-van-Gent, Zeekoet of Alk te treffen en Zeehonden en Grijze Zeehonden zwemmen vaak rond, net a... Lees verder

8 dagen geleden door: Natuurvereniging Wierhaven
IJmuiden

De ledenavond die voor dinsdagavond 20 september op ons programma stond, gaat helaas niet door. Het is gebleken dat dit voor bijzonder veel leden en tellers een moeilijk in te passen datum is. Ondanks dat de zomervakantie al voorbij is, blijken veel mensen wegens vakanties verhinderd te zijn en dat vinden we jammer. Het heeft het bestuur doen besluiten om deze workshop ter verplaatsen naar een nader te bepalen tijdstip. Zodra die bekend is, kunt u die vinden op de website. De ledenavond van din... Lees verder

13 dagen geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Wieringerwerf

Honderden Wulpen op een slaapplaats, een prachtige waarneming van een broedende Kleine Plevier, zingende Merels in de wijk waarin je woont. Vogels kijken is een genot! Maar dat niet alleen, het is ook nog eens heel belangrijk dat we goed naar ze kijken. Want zonder kennis over hun voorkomen tasten we in het duister waarom ze in aantal afnemen of zelfs verdwijnen. Of waarom het juist goed met ze gaat. Daarom houdt Sovon Vogelonderzoek Nederland de aantallen en verspreiding van vogels al bijna 50... Lees verder

19 dagen geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Wieringerwerf

Een bericht van Staatsbosbeheer dat voor leden van Wierhaven ook heel interessant kan zijn. Graag aanmelden voor 7 september. Dit najaar wil Staatsbosbeheer starten met het nieuwe gebruikersplatform voor het Robbenoord- en Dijkgatbos. Leden van het gebruikersplatform gaan meedenken en -praten over zaken als beheer, natuurwaarden, recreatie, toegankelijkheid, veiligheid en activiteiten in het bos. Lijkt het jou leuk om hieraan bij te dragen? Lees dan vooral verder! Als ik op pad ben in het bos e... Lees verder

1 maand geleden door: natuurvereniging Wierhaven

Dinsdagavond, 9 augustus, organiseert natuurvereniging Wierhaven een vogelexcursie langs de geïnundeerde akkers in de Wieringermeer.  Het inunderen van akkers is een milieuvriendelijke methode die door steeds meer agrariërs in de polder bij de akkerbouw en bollenteelt wordt ingezet om aaltjes te bestrijden. Er zijn heel wat vogelsoorten die daarvan profiteren en slim gebruik maken van deze waterrijke velden. Met name komen er grote aantallen kemphaantjes, tureluurs en grutto’s op af. Voor o... Lees verder

2 maanden geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Wieringerwerf