Nieuws

Deze pagina bevat alle nieuwsartikelen die op Wierhaven.nl zijn gepubliceerd

Honderden Wulpen op een slaapplaats, een prachtige waarneming van een broedende Kleine Plevier, zingende Merels in de wijk waarin je woont. Vogels kijken is een genot! Maar dat niet alleen, het is ook nog eens heel belangrijk dat we goed naar ze kijken. Want zonder kennis over hun voorkomen tasten we in het duister waarom ze in aantal afnemen of zelfs verdwijnen. Of waarom het juist goed met ze gaat. Daarom houdt Sovon Vogelonderzoek Nederland de aantallen en verspreiding van vogels al bijna 50... Lees verder

7 uren geleden door: natuurvereniging Wierhaven

Wierhaven viert volgend jaar een jubileum: het is dan 50 jaar (!) geleden dat een groepje mensen besloot in deze regio een natuurvereniging op te richten! De eerste voorzitter was Otto de Vries, nog steeds een zeer actief lid. We vinden dat het 50-jarig bestaan zeker niet ongemerkt voorbij mag gaan. Wierhaven heeft ruim 100 leden, die voor een deel heel actief zijn. Want wat gebeurt er allemaal? Watervogels, ganzen en zwanen tellen, akkervogels monitoren, weidevogels beschermen, kasten van ui... Lees verder

27 dagen geleden door: natuurvereniging Wierhaven

Dit keer in december geen oliebollen, maar in januari een nieuwjaarsreceptie.Op 3 januari kunnen we elkaar in de Dijkgatshoeve het allerbeste wensen onder het genot van een hapje en een drankje. We hopen op een heel mooi jubileumjaar! We willen deze avond tevens gebruiken om ideeën te verzamelen voor de viering van ons jubileum. Lees verder

2 maanden geleden door: natuurvereniging Wierhaven

De Zuidpier van IJmuiden is één van de plekken waaraan veel vogelaars in de wintermaanden graag een bezoek brengen. Tijdens een wandeling over de pier zijn Steenlopers, Kanoeten en Paarse Strandlopers vaste gasten terwijl er met enige regelmaat Kuifaalscholvers worden gezien. We zullen tevens op zee kijken in de hoop er een Roodkeelduiker, Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Jan-van-Gent, Zeekoet of Alk te treffen en Zeehonden en Grijze Zeehonden zwemmen vaak rond, net als Middelste Zaagbekken.... Lees verder

3 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven
IJmuiden

Misschien heb je de afgelopen maanden er dankbaar gebruik van gemaakt. Nieuwe bankjes in het bos, gemaakt van hout uit ons eigen bos. Dit voorjaar heeft de vrijwilligersgroep daar hard aan gewerkt. De eiken stammen werden door een houtzagerij tot planken gezaagd en vervolgens werden ze door de vrijwilligers op maat gezaagd, geschuurd en geschaafd waar dat nodig was, in de olie gezet en uiteindelijk als bankjes in het bos geplaatst. Timmerman in het bos Een van de vrijwilligers die hieraan meewer... Lees verder

4 maanden geleden door: natuurvereniging Wierhaven