Nieuws

Deze pagina bevat alle nieuwsartikelen die op Wierhaven.nl zijn gepubliceerd

Vanmorgen staat ons een prachtige wandeling te wachten met kans op heel veel soorten vogels. We lopen eerst een stukje door het bos waar we meerdere zangvogels kunnen horen zoals Fitis, Tjiftjaf, Boomkruiper,  Grote Bonte Specht of zelfs een Appelvink. Na een korte wandeling door het bos komen we uit op de Dijkgatsweide. Daar broeden de Grasmus en meer soorten van het struweel. De Dijkgatsweide is een nat natuurgebied tussen het Robbenoordbos en het Dijkgatbos, waar we allerlei moeras- en rietv... Lees verder

5 dagen geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Wieringerwerf

Een nachtzwaluw is een mysterieuze vogel die je niet gauw te zien of horen krijgt. Tenzij je er bewust op uit gaat en weet waar je moet zijn. Die kans is er nu, want op donderdag 25 mei wil Dook Vlugt ons meenemen naar een gebied in de Schoorlse duinen waarvan hij weet dat daar nachtzwaluwen broeden. Het zijn vogels die je overdag niet te zien krijgt. Door hun schutkleur vallen ze volkomen weg tegen een boomstam of op de grond tussen bladeren. In de schemering komen ze tevoorschijn om op zoek te... Lees verder

16 dagen geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Bergen

De Nachtegaal….. de meeste mensen weten wel van het bestaan van deze vogel. Maar niet iedereen heeft hem wel eens horen zingen, laat staan dat iedereen weet dat hij hier in de buurt, op een paar plekken in het Robbenoordbos, elk jaar zijn nest bouwt. De Nachtegaal staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als kwetsbaar, dus wij mogen ons bijzonder gelukkig prijzen, dat hij hier in de omgeving nog wel te horen is. Vooral horen, want zien doe je deze vogel niet zo makkelijk. Maar als j... Lees verder

2 maanden geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Slootdorp

We gaan op Wieringen aan de slag voor vlinders van graslanden. Op tal van plekken worden er de komende jaren maatregelen genomen. En willen we weten of die maatregelen ook werken voor vlinders. U kunt daarbij helpen, met het tellen van vlinders. Lijkt u dat wat? Op donderdagavond 6 april organiseren De Vlinderstichting en Landschap Noord-Holland een vrijwilligersbijeenkomst. U krijgt een kort inkijkje in het project. Daarna gaan we vlinders leren herkennen. Met tips en tricks leert u de meest al... Lees verder

2 maanden geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Westerland

Beste leden, Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven nodigt U graag uit voor onze Jaarvergadering op dinsdag 21 maart 2023, welke zal worden gehouden bij Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Noorderdijkweg 24b te Wieringerwerf. Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van Bob Woets, onze voorzitter, en van Jeroen Assema, onze penningmeester. Bob zit in het bestuur sinds 2013, vanaf 2017 als voorzitter en Jeroen sinds 2017, vanaf 2018 als penningmeester. Ze zijn beiden niet herkiesbaar. Ze hebben de... Lees verder

3 maanden geleden door: natuurvereniging Wierhaven