Nieuws

Deze pagina bevat alle nieuwsartikelen die op Wierhaven.nl zijn gepubliceerd

Beste allemaal, In navolging van vele organisaties, verenigingen en andere instanties zijn wij tot de conclusie gekomen om al onze activiteiten zoals excursies, lezingen, ledenavonden en de jaarvergadering te annuleren tot en met zaterdag 6 juni 2020. Het advies van het RIVM heeft deze wens uitgesproken met als datum 1 juni. Omdat de eerstvolgende excursie gepland stond op 6 juni en dat dermate kort dag is hebben wij er voor gekozen deze preventief ook uit de agenda te schrappen. Concreet houdt... Lees verder

3 dagen geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

In juli van afgelopen jaar wist Johan van der Vegt een Sakervalk te fotograferen op Wieringen. De vogel werd ook de dag daarna nog waargenomen in de omgeving van Vatrop. De waarneming trok enkele honderden vogelaars naar Wieringen, maar het aantal gelukkigen die de vogel wist waar te nemen bleef beperkt tot enkele tientallen. Deze waarneming betrof de eerste van een Sakervalk in Nederland en inmiddels heeft de commissie die waarnemingen van zeldzame vogels beoordeelt de soort officieel aan de li... Lees verder

21 dagen geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

Al enige jaren ligt aan de rand van Medemblik een gebied waarin natuur en recreatie optimaal worden gecombineerd. Recreatiestranden worden afgewisseld met enkele eilanden voor broedvogels. Vooral Kokmeeuwen, Visdieven en Kluten maken er graag gebruik van. Maar wat zit er eigenlijk allemaal in dit gebied?Langs de IJsselmeerdijk zijn kunstmatig diverse stranden opgespoten. Naast het al eerder ontstane (voornamelijk Wilgen-) bos, kent het gebied een grote variatie aan soorten. In de broedtijd wordt... Lees verder

2 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

Natuurvereniging Wierhaven heeft dit jaar voor de tweede keer mee gedaan aan de eindejaars plantenjacht van FLORON. Dit is een onderzoek waarbij bloeiende wilde plantensoorten worden geteld door vrijwilligers in het hele land. Door dit elk jaar te doen kan het effect van klimaatverandering op de bloeitijd van wilde planten worden ingeschat. Dit jaar hebben we weer twee tellingen uitgevoerd langs het zelfde traject als vorig jaar. In totaal zijn er 28 bloeiende plantensoorten gevonden, met 18 soo... Lees verder

3 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

Tussen 25 december en 3 januari 2020 is het weer tijd voor de jaarlijkse eindejaars Plantenjacht van FLORON. Door middel van inventarisaties onderzoekt FLORON welke plantensoorten er nog bloeien in de winter en hoe dit veranderd door de jaren heen. Zo kan er informatie worden verzameld over het effect van klimaatverandering op de natuur in Nederland.Vorig jaar heeft Wierhaven voor het eerst mee gedaan aan dit onderzoek en dit jaar zal dat worden vervolgd.De inventarisatie zelf is simpel: een uu... Lees verder

4 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven