Nieuws

Deze pagina bevat alle nieuwsartikelen die op Wierhaven.nl zijn gepubliceerd

Beste allemaal, Op dinsdag 16 juni stond oorspronkelijk een ledenavond onder de naam 'Halfuurtjesavond 2020-2' op de agenda.Wegens de bekende redenen hebben we deze sessie eerder al geannuleerd.Via deze weg willen we jullie nogmaals wijzen op het feit dat er dus geen ledenavond is op dinsdag 16 juni. Hartelijke groet,Het bestuur Lees verder

28 dagen geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

Al vele jaren broeden op het schelpeneilandje bij Vatrop Kluten. Dit jaar komen er veel berichten over de vele jonge vogels die je er ziet rondlopen. Nadat de jongen uit het ei zijn gekropen gaan ze direct aan de wandel. De droogte van dit jaar zorgt er echter voor dat de Kluten genoodzaakt zijn al in een vroeg stadium de dijk over te steken naar het voedselrijke wad. Een gevaarlijke oversteek met veel risico’s vanwege wandelaars, fietsers en loslopende honden. Omdat de jongen kluten van soms... Lees verder

1 maand geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

Beste allemaal, In navolging van vele organisaties, verenigingen en andere instanties zijn wij tot de conclusie gekomen om al onze activiteiten zoals excursies, lezingen, ledenavonden en de jaarvergadering te annuleren tot en met zaterdag 6 juni 2020. Het advies van het RIVM heeft deze wens uitgesproken met als datum 1 juni. Omdat de eerstvolgende excursie gepland stond op 6 juni en dat dermate kort dag is hebben wij er voor gekozen deze preventief ook uit de agenda te schrappen. Concreet houdt... Lees verder

4 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

In juli van afgelopen jaar wist Johan van der Vegt een Sakervalk te fotograferen op Wieringen. De vogel werd ook de dag daarna nog waargenomen in de omgeving van Vatrop. De waarneming trok enkele honderden vogelaars naar Wieringen, maar het aantal gelukkigen die de vogel wist waar te nemen bleef beperkt tot enkele tientallen. Deze waarneming betrof de eerste van een Sakervalk in Nederland en inmiddels heeft de commissie die waarnemingen van zeldzame vogels beoordeelt de soort officieel aan de li... Lees verder

4 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

Al enige jaren ligt aan de rand van Medemblik een gebied waarin natuur en recreatie optimaal worden gecombineerd. Recreatiestranden worden afgewisseld met enkele eilanden voor broedvogels. Vooral Kokmeeuwen, Visdieven en Kluten maken er graag gebruik van. Maar wat zit er eigenlijk allemaal in dit gebied?Langs de IJsselmeerdijk zijn kunstmatig diverse stranden opgespoten. Naast het al eerder ontstane (voornamelijk Wilgen-) bos, kent het gebied een grote variatie aan soorten. In de broedtijd wordt... Lees verder

5 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven