2 maart hulp gevraagd bij schoonmaken oeverzwaluwenwand

Hoewel het misschien nog ver weg lijkt, zit het voorjaar er al weer aan te komen. En dat betekent dat de broedvogels terugkomen uit hun overwinteringsgebieden. De meesten zoeken of maken dan zelf een nest voor hun nieuwe broedsel, maar sommige vogels helpen we daar een handje bij. 
Zo wordt elk jaar de oeverzwaluwenwand in Den Oever weer gereed gemaakt voor de komst van hun bewoners. Dat betekent dat de gangen worden leeggehaald en gevuld met nieuw zand en dat de vegetatie voor de wand wordt gemaaid.
Een aantal leden van de vereniging zet zich hier al jaren voor in, maar nu zouden zij heel erg blij zijn met hulp. En het is niet voor niets, want de oeverzwaluwen maken elk jaar weer dankbaar gebruik van de gangen.

Wie heeft zin om zaterdagochtend 2 maart  van 8.30 tot 12.30 te komen helpen met het in orde maken van de oeverzwaluwenwand langs de Zuiderhaven?

Graag opgeven via secretaris@wierhaven.nl of bel 0620748136


F
oto: Johan van der Vegt

oeverzwaluwen in wand
3 maanden geleden door: natuurvereniging Wierhaven