Verenigingsblad 'de Meerkoet'

Natuurvereniging Wierhaven heeft een officieel verenigingsblad, genaamd 'de Meerkoet'. Tot 2013 kwam de Meerkoet 4x per jaar uit, maar sinds de intrede van het digitale tijdperk is de wens tot een digitale versie steeds sterker geworden. Sinds 2014 wordt nog 2x per jaar een papieren 'Meerkoet' uitgebracht voor alle leden van Natuurvereniging Wierhaven.

Naast 'de Meerkoet' wordt ook maandelijks een digitale nieuwsbrief verzonden aan alle leden waarvan een e-mailadres bekend is.

Het aanleveren van artikelen voor zowel 'de Meerkoet' als voor de digitale nieuwsbrief is mogelijk door het inzenden van een artikel naar redactie@wierhaven.nl.

Meerkoet of digitale nieuwsbrief niet ontvangen?
Stuur een bericht naar secretaris@wierhaven.nl.