Notulen

Op deze pagina vind je de notulen van de laatste vergaderingen.
Natuurvereniging Wierhaven organiseert twee keer per jaar een ledenvergadering, waarvan de vergadering in maart ook wel de jaarvergadering wordt genoemd. Voor aanvang van de vergadering kan men de benodigde stukken downloaden vanaf onze website.