Notulen

Op deze pagina vind je de notulen van de laatste vergaderingen en documenten voor de eerstvolgende vergadering.

Natuurvereniging Wierhaven organiseert één keer per jaar een ledenvergadering (jaarvergadering). Deze vergadering vindt traditiegetrouw plaats op de derde dinsdag van maart.

Leden worden vooraf digitaal geïnformeerd en verwezen naar deze pagina om de stukken te downloaden.

Tijdens vergaderingen zullen de documenten op groot scherm worden getoond. Het is wat ons betreft zodoende overbodig de documenten uit te printen. In het geval van een digitale vergadering zullen de stukken via het scherm worden gedeeld met de aanwezigen. Door bestanden te downloaden kunnen deelnemers deze eventueel ook zelf inzien tijdens de vergadering.