Notulen

Op deze pagina vind je de notulen van de laatste vergaderingen en documenten voor de eerstvolgende vergadering.

Natuurvereniging Wierhaven organiseert één keer per jaar een ledenvergadering (jaarvergadering). Deze vergadering vindt traditiegetrouw plaats op de derde dinsdag van maart.

Leden worden vooraf digitaal geïnformeerd en verwezen naar deze pagina om de stukken te downloaden.