Notulen

Op deze pagina vind je de notulen van de laatste vergaderingen en documenten voor de eerstvolgende vergadering.
Natuurvereniging Wierhaven organiseert één keer per jaar een ledenvergadering (jaarvergadering). Deze vergadering vindt traditiegetrouw plaats op de derde dinsdag van maart.

Leden worden via digitaal geïnformeerd en voorzien van de benodigde stukken welke ook hieronder te vinden zijn.

Tijdens vergaderingen zullen de documenten op groot scherm worden getoond. Het is wat ons betreft zodoende overbodig de documenten uit te printen.