Verslag ledenvergadering van 21 november

Hoe verder met Wierhaven?

Deze vraag stond centraal tijdens de ledenavond die 21 november in de Cultuurschuur werd gehouden. Er zijn in totaal 17 leden aanwezig die hierover met elkaar van gedachten willen wisselen.
Wim Tijsen heeft een presentatie gemaakt waarin hij duidelijk laat zien wat Wierhaven doet en wat de vereniging voor leden betekent of kan betekenen.
Ook wordt aangegeven wat er nodig is om een vereniging te laten functioneren. En daaraan ontbreekt het een en ander bij Wierhaven. Zo zijn de voorzitter en de penningmeester in maart afgetreden en zijn er nu nog slechts 2 bestuursleden. Van hen is de termijn in maart verstreken.
Gelukkig wil Jeroen als penningmeester nu nog wel even doorgaan, maar dat is echt een noodoplossing ……. en blijft niet zo!
Er moet dus iets gebeuren.
De mogelijkheden die geopperd worden zijn kort samengevat:

  • We kunnen de ledenlijst langsgaan en iedereen bellen met de vraag of hij/zij beschikbaar zou willen zijn voor een bestuursfunctie. Monique Verbeek biedt daarbij haar hulp aan.
  • We kunnen informeren of het mogelijk is dat we ons aansluiten bij het IVN West-Friesland of de KNNV afdeling Hoorn. Wim zal bij de KNNV en Jan Hooiveld zal bij het IVN informeren naar de mogelijkheden.
  • We kunnen de vereniging opheffen.

Dit alles geeft genoeg stof tot nadenken, maar het ziet er momenteel, 50 jaar na de oprichting van natuurvereniging Wierhaven, niet hoopgevend uit.

TENZIJ............

 

7 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven