Vogels op ondergelopen land in de Wieringermeer

Zaterdagavond 9 september kun je meegaan met een vogelexcursie langs geïnundeerde akkers in de Wieringermeer. Deze excursie stond gepland voor 18 augustus maar door het koude voorjaar zijn boeren later met inunderen. 

Het inunderen van akkers is een milieuvriendelijke methode die door steeds meer agrariërs in de polder bij de akkerbouw en bollenteelt wordt ingezet om aaltjes te bestrijden. Er zijn heel wat vogelsoorten die daarvan profiteren en slim gebruik maken van deze waterrijke velden.
Er komen met name grote aantallen kemphanen, tureluurs en grutto’s op af. Van onze nationale vogel, de grutto, zijn het vooral de jonge vogels die er gebruik van maken. Dansmuggen leggen hun eitjes in het ondiepe water en de larven van deze dansmuggen zijn na een tijdje een energierijke maaltijd om op te vetten voor ze naar het zuiden vertrekken. Daarnaast maken verschillende soorten plevieren, zoals de goud- en bontbekplevier en ook de kleine plevier gebruik van deze tijdelijke voedselbron.

Andere voorkomende soorten zijn de watersnip, bosruiter, zwarte ruiter, groenpootruiter en de witgat. Ook eendensoorten, zoals de wintertaling, slobeend en de casarca zien we regelmatig op deze waterrijke velden.
Af en toe wordt er een zeldzame dwaalgast als de grauwe of de rosse franjepoot gesignaleerd.

Zin in een zomerse vogelavond? Of altijd al moeite gehad met de herkenning van de vele soorten steltlopers? Dan is dit de ideale excursie voor jou!

Kosten: leden gratis; niet-leden betalen €2,00
Verzamellocatie: de Cultuurschuur, Loggersplein 1, Wieringerwerf.
Voor informatie: mail 
educatie@wierhaven.nl of bel 06-20748136

Geïnteresseerd? Meld je dan EERST aan bij educatie@wierhaven.nl, onder vermelding van je naam en telefoonnummer en het aantal personen. Maximaal kunnen er 15 mensen mee.

Kemphanen (Foto: Johan van der Vegt)

geinundeerd land Johan vd Vegt
8 maanden geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Wieringerwerf