Euro Bird Watch 2019 Trekvogels

zaterdag 5 oktober 2019 Van tot 12:00 uur

Let op: vanwege de afsluiting van de Afsluitdijk is het nog onduidelijk of en waar deze excursie zal plaatsvinden. Aanmelden is mogelijk. In september volgt meer informatie over het of, waar en hoe.

Verrast worden door groepen met duizenden Spreeuwen of honderden Graspiepers, Vinken en groepen met ganzen op weg naar hun wintergebieden? Op zaterdag 5 oktober aanstaande staat de Euro Birdwatch 2019 gepland en Natuurvereniging Wierhaven biedt u de mogelijkheid dit alles te ervaren. De Euro Birdwatch is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij in zeker 30 landen in Europa (trek-)vogels worden geteld. In Nederland doen hier zeker 100 locaties actief aan mee, waaronder een vogeltelpost op de kop van de Afsluitdijk nabij Den Oever.

De Afsluitdijk is een zeer belangrijk onderdeel voor vele honderdduizenden trekvogels, welke de dijk zowel in voor- als najaar gebruiken op hun weg naar hun broed- of overwintersgebied. Vogeltrek is erg weerafhankelijk. Ze voelen zeer goed aan wanneer ze gebruik kunnen maken van optimale weersomstandigheden om met zo min mogelijk inspanning een grote afstand af te leggen. Hierbij volgen ze vaak dijken, duinen, eilanden en andere gebieden die zorgen voor stuwing. Grote oppervlakten met water worden veelal ontzien of de oversteek wordt zo kort mogelijk gehouden. De meeste vogels trekken ’s nachts en in de vroege ochtenduren, vandaar dat we vaak al ruim voor zonsopkomst paraat staan om de eerste soorten te noteren.

20141004 Brandgans

In 2013 werden tijdens Euro Birdwatch ruim 2,5 miljoen vogels geteld. Telpost Afsluitdijk, zoals de locatie nabij Den Oever wordt genoemd, was in het najaar van 2013 goed voor ruim 140.000 trekvogels tijdens de uitgevoerde tellingen. Door het jaarlijks uitvoeren van dergelijke tellingen kan inzicht worden verkregen in voorkomen, trekgedrag, en trekroutes van vogels. Dit kunnen bijvoorbeeld weer belangrijke gegevens zijn voor het maken van bepaalde keuzes binnen projecten zoals De Nieuwe Afsluitdijk.

20141004 Spreeuw

Ook eens de wondere wereld van trekvogels beleven en meer feitjes te horen krijgen over dit bijzondere fenomeen? Op zaterdag 5 oktober vertrekken we om 07:15 lopend vanaf de camperparkeerplaats, Oostkade 3 te Den Oever (begin van de Afsluitdijk). We zullen vervolgens te voet de sluizen passeren en plaatsnemen bovenop één van de bunkercomplexen aan de noordwestzijde van de Afsluitdijk vanwaar wij enkele uren de lucht zullen afturen en (hopelijk tienduizenden) trekvogels zullen noteren. Aan de excursie is geen eindtijd verbonden. Deelnemers kunnen op eigen initiatief weer teruglopen richting de parkeerplaats. 

INFORMATIE
Kosten: Gratis
Locatie: parkeren en verzamelen in de haven van Den Oever
Aanvang: Zaterdag 5 oktober om 07:10 uur
Excursieleider: Bob Woets
Aanmelden: Per e-mail bij educatie@wierhaven.nl