Buffelkopeend: Over de oceaan of over het hek?!

Op 4 oktober wordt rond 16:00 onze waarnemingen-pagina ineens aangevuld met een Buffelkopeend. Deze Amerikaanse soort is zeer zeldzaam in Europa en in Nederland zijn er slechts 3 gevallen bekend die als 'waarschijnlijk wild' worden beschouwd. De Buffelkopeend is namelijk een soort die veel in gevangenschap wordt gehouden en de meeste waarnemingen van deze soort hebben dan ook betrekking op een ontsnapte vogel. Watervogelhouders zijn verplicht om hun watervogels van een kwekersring te voorzien. Een gekleurde ring om de poot van de vogel met daarop een inscriptie. Zodoende staan de vogels geregistreerd. Voordeel is dat ontsnapte vogels zodoende ook ontrafeld kunnen worden, zoals een mannetje Buffelkopeend op 15/16 januari 2011 in de Zuiderhaven bij Den Oever. Deze vogel droeg een kleine zwarte ring en had dus ook betrekking op een ontsnapte vogel.

De vogel wordt op zaterdag rond 19:00 nog teruggevonden op het IJsselmeer ter hoogte van de Dijkwielen, maar helaas kan eventuele geringdheid niet meer vastgesteld worden. Op zondag 5 oktober is de opdracht dan ook duidelijk: proberen de poten te fotograferen van een duikeend die constant zwemt en duikt naar voedsel, kortom een lastig klusje!

Gelukkig wordt de vogel in de loop van de ochtend weer teruggevonden op het IJsselmeer en kunnen er diverse foto's worden genomen. Het betreft hier een vrouwtje en ze duikt geregeld naar voedsel. Soms vlak langs de kust, op andere momenten nabij visfuiken. Op basis van de foto's kan vastgesteld worden dat de vogel geen ringen draagt, wat de kans op een wilde vogel welke de oceaan over is gevlogen een stuk groter maakt.


Uiteindelijk is er een speciale commissie, genaamd het CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) dient zich buigt over waarnemingen van zeer zeldzame vogels. Waarnemingen die door deze commissie erkent worden komen op de lijst en worden gepubliceerd. Het zou zomaar kunnen dat we hier dus te maken hebben met de 4e Buffelkopeend van Nederland! Het eventuele besluit van het CDNA zal pas over een paar maanden volgen....

20141005 Buffelkopeend
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven