Geelgorzen hoogtepunt tijdens rondje Wintervogels Den Oever

Zaterdagochtend 7 februari 2015 stond de wandeling door de havens van Den Oever gepland, met als doel: Wintervogels. Bij aankomst om 10.00 uur kwam het zonnetje er langzaam door na misschien wel de laatste echte vorstnacht van de winter '14/'15. 

Al snel vonden we op één van de vele vissersschepen maarliefst 9 Steenlopers welke zich op enkele meters prachtig lieten bewonderen. Bij de visafslag wisten we al snel 3 soorten meeuwen te noteren: Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en vele Kokmeeuwen. Leuk was de Zeehond die op de achtergrond een enkele keer met de kop boven water kwam en aan aandacht niet te klagen had.

We vervolgden onze wandeling langs de visafslag, langs de Vissershaven op weg naar het havenmeesterkantoortje. Vanaf dit punt heb je vaak mooi zicht over de vele havens en de havenmond. Onder toeziend oog van de havenmeester zaten op korte afstand Krakeenden, Smienten, Wilde Eenden en Meerkoeten terwijl een Blauwe Reiger met de rug in de wind ook de havens aan het observeren was.

Enkele Grote Canadese Ganzen vlogen langs en een Witte Kwikstaart op de mosselbuizen deed het bijna voorjaar worden. Deze soort is tijdens strenge winters zo goed als afwezig, maar in een zachte winter als deze zie je ze geregeld. Nadeel van zo'n zachte winter is dat de echte wintergasten in kleine aantallen aanwezig zijn. Uiteindelijk wisten we 3 Middelste Zaagbekken te vinden in de Waddenhaven. Wat zijn de mannetjes toch prachtig! (Zie bijgevoegde foto).

We vervolgden onze wandeling richting het kijkpunt op de pier langs het Schor. In de zo benoemde 'Bak' zaten vele steltlopers op korte afstand. We konden mooi het verschil zien tussen Bonte Strandlopers, Bontbekplevieren en Kanoeten. Een Buizerd vloog over en een Haas rende over het schor.

Rond 11.30 uur liepen we terug en ontdekten één van de deelnemers een groepje van 5 Geelgorzen welke zich prachtig lieten zien! Deze soort komt in onze regio alleen in de wintermaanden voor en is zeker niet jaarlijks zo mooi te bewonderen. Een buitenkansje dus en een mooie afsluiter van onze heerlijke wandeling.

Uiteindelijk wisten we de volgende soorten op ons lijstje te schrijven:
1. Grote Canadese Gans
2. Bergeend
3. Wilde Eend
4. Krakeend
5. Pijlstaart
6. Smient
7. Kuifeend
8. Eider
9. Middelste Zaagbek
10. Fuut
11. Blauwe Reiger
12. Buizerd
13. Meerkoet
14. Scholekster
15. Kluut
16. Bontbekplevier
17. Zilverplevier
18. Kanoet
19. Bonte Strandloper
20. Rosse Grutto
21. Tureluur
22. Wulp
23. Steenloper
24. Kokmeeuw
25. Stormmeeuw
26. Zilvermeeuw
27. Grote Mantelmeeuw
28. Graspieper
29. Oeverpieper
30. Witte Kwikstaart
31. Merel
32. Roodborst
33. Winterkoning
34. Spreeuw
35. Zwarte Kraai
36. Huismus
37. Vink
38. Geelgors

39. Haas
40. Gewone Zeehond

20150124 MiddelsteZaagbek
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven