6 april vrijwilligersbijeenkomst monitoring graslandvlinders op Wieringen

We gaan op Wieringen aan de slag voor vlinders van graslanden. Op tal van plekken worden er de komende jaren maatregelen genomen. En willen we weten of die maatregelen ook werken voor vlinders. U kunt daarbij helpen, met het tellen van vlinders. Lijkt u dat wat? Op donderdagavond 6 april organiseren De Vlinderstichting en Landschap Noord-Holland een vrijwilligersbijeenkomst. U krijgt een kort inkijkje in het project. Daarna gaan we vlinders leren herkennen. Met tips en tricks leert u de meest algemene vlindersoorten kennen. Tenslotte bespreken we hoe je vlinders kunt tellen. Deze avond op 6 april is de theorie-avond. Op zaterdag 29 april volgt een praktijkdeel. Dan oefenen we buiten met het herkennen van vlinders en ook met het tellen van vlinders. Zo komt u beslagen ten ijs om zelf vlinders te tellen. En bij te dragen aan het herstel van vlinders op Wieringen. Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij Anthonie Stip, de coördinator van het project. Uw opgave is nodig zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Tot ziens op 6 april!

 Programma

19:30                   Inloop met koffie en thee

20:00                   Welkom en korte introductie op het graslandvlinderproject

20:15                   Dagvlinders herkennen deel 1

21:00                   Pauze

21:15                   Dagvlinders herkennen deel 2

21:45                   Vragen en afsluiting

22:00                   Einde programma

De bijeenkomst vindt plaats bij Mooi Wieringen, Westerlanderweg 160, 1778 KP Westerland

Deelname is gratis.

Aanmelden is verplicht, per mail aan Anthonie Stip, anthonie.stip@vlinderstichting.nl

Foto: Argusvlinder (Johan van der Vegt)

argusvlindeer johan vd V
1 jaar geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Westerland