Wandeling om de Dijkgatsweide 10 juni

Vanmorgen staat ons een prachtige wandeling te wachten met kans op heel veel soorten vogels. We lopen eerst een stukje door het bos waar we meerdere zangvogels kunnen horen zoals Fitis, Tjiftjaf, Boomkruiper,  Grote Bonte Specht of zelfs een Appelvink. Na een korte wandeling door het bos komen we uit op de Dijkgatsweide. Daar broeden de Grasmus en meer soorten van het struweel.

De Dijkgatsweide is een nat natuurgebied tussen het Robbenoordbos en het Dijkgatbos, waar we allerlei moeras- en rietvogels kunnen aantreffen. Wat te denken van de Rietgors, Blauwborst, Rietzanger, Waterral, Kleine karekiet, Bosrietzanger en Sprinkhaanzanger of, wie weet... de Snor? En in de lucht de zwaluwen die boven de weide en het water op zoek zijn naar insecten om hun jongen te voeren. En natuurlijk is er altijd kans op een roofvogel: een Torenvalk die biddend speurt naar een prooi, een Buizerd of een Bruine Kiekendief. En dan kunnen we in de plassen tussen het riet ook nog steltlopers, eenden en ganzen naar voedsel zien zoeken.
Otto de Vries, de excursieleider, zal ons ongetwijfeld ook wijzen op vlinders en planten die we tegenkomen. Hij kent het gebied als geen ander. Als we veel geluk hebben zien we zelfs een Ree passeren.
Kortom, het is een zeer gevarieerde wandeling door bos en langs moeras wat de kans op veel mooie soorten groot maakt.

We starten om 7.30 uur aan de Sluitgatweg, waar het betonnen fietspad door het bos deze weg kruist. Hier kunt u uw auto in de berm parkeren. Rond 10.00 uur verwachten we weer terug te zijn op deze locatie.
De kosten voor de excursie bedragen €2,00.
Deelname voor leden van Natuurvereniging Wierhaven en kinderen tot 18 is gratis.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met donderdag 8 juni per e-mail aanmelden bij educatie@wierhaven.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.
Hier kunt u ook terecht als u nog vragen heeft.
Maximaal 15 deelnemers

Foto: Bruine Kiekendief (Otto de Vries)

bruine kiekendief Otto de Vries
12 maanden geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Wieringerwerf