Atalanta's in november

Wie aan vlinders denkt, denkt in de meeste gevallen aan mooi zomers weer. Ons klimaat verandert echter; de herfst is warmer geworden. Inmiddels zijn we diep in november aangeland. Toch werd afgelopen zondag 23 november nog een atalanta gezien!

Het aantal novemberwaarnemingen van deze vlindersoort neemt toe. Dit jaar zelfs met een record aantal van 10 stuks. In totaal over de laatste 15 jaar zijn er 19 waarnemingen.

In de eerste jaren na de eeuwwisseling werden in onze regio geen atalanta's in november gezien. Pas in 2005 dook de eerste op. In 2006 en 2007 werden in beide jaren 3 waarnemingen geregistreerd, waarbij de laatste op 17 november was. Dat record werd afgelopen zondag verbeterd.

Decemberwaarnemingen zijn er wel landelijk in beperkte mate maar niet in het werkgebied van Wierhaven. Het is echter niet ondenkbaar dat we binnen een paar jaar onze eerste decemberatalanta zien.

Foto Fred Visscher

 

atalanta 1
6 jaren geleden door: Laurens