Informatie m.b.t. status Windpark Wieringermeer

Zoals velen van jullie weten wordt er al jaren gewerkt aan het plan 'Windplan Wieringermeer'. Een nieuw (deels vervangend) windmolenpark in de voormalige gemeente Wieringermeer, inmiddels onderdeel van Gemeente Hollands Kroon. Aan het begin van het traject heeft Natuurvereniging Wierhaven zich laten horen door het indienen van een zienswijze aangaande de plaatsing van windmolens in het Robbenoordbos. Inmiddels is er met de molens heel wat geschoven, maar het ontwerp-inpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken liggen inmiddels ter inzage.
 
Net als velen anderen is Natuurvereniging Wierhaven geen voorstander van windmolens in het Robbenoordbos. Een stiltegebied dient een stiltegebied te zijn en vogels, vlinders en vleermuizen lopen gevaar terwijl insecten, zoogdieren, planten, paddenstoelen en mossen leefgebied zien verdwijnen, daar waar de molens geplaatst zullen worden.
 
Wat u misschien niet weet is dat ook u inspraak heeft in dit project. Via de volgende link kunt u meer informatie over het project vinden en kunnen de stukken digitaal worden ingezien:
 
Om daadwerkelijk uw stem te laten horen zult u het reactieformulier op bovengenoemde site moeten invullen, een directe link vindt u hier:
 
Alvast bedankt voor uw aandacht.
WindparkWieringermeer
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven