Midwintertelling 2015: ruim 57000 vogels geteld

Beste allemaal, 

De resultaten van de midwintertelling van januari 2015.

Buiten niet meegenomen soorten als meeuwen, zangers, ijsvogel e.d. werden 57.517 vogels geteld!!

 

Vijftien eenden soorten werden gezien. Totaal 42884 stuks

De topper had het grootste aandeel: exact 66% (aantal van 28290, bijna allemaal op het IJsselmeer)

De kuifeend volgde als tweede met 7807.

De derde plek was voor de wilde eend met 3509 exemplaren.

Daarmee hebben we 92% van de eenden gehad.

Smient 1166, tafeleend 1111, eend spec 400, wintertaling 324, krakeend 124, bergeend 83, soepeend 48, slobeend 14, pijlstaart 5.

Tot slot nog drie eenlingen. Het vrouwtje buffelkopeend is natuurlijk bijzonder in deze telling. Verder een ijseend en een kruising kuif x tafeleend.

 

Bij de futen ging het om drie soorten.

De fuut haalde 675 exemplaren; de dodaars 141.

En heel leuk nog een kuifduiker.

 

Het IJsselmeer en het Amstelmeer leverden nog een aantal ganzen op. De andere gebieden zaten al in de reguliere ganzentellingen.

Grauwe gans 255, grote canadagans 39, rotgans 30, toendrarietgans ook 30,  nijlgans 8 en 1 kolgans.

Bijzonder was natuurlijk ook de casarca, die gezien werd aan de Schagerweg.

Dan de zaagbekken. De grote zaagbek 70, middelste zaagbek 24 en het nonnetje 10.

De brilduiker was vertegenwoordigd met 148 stuks.

 

Drie soorten reigers werden gezien.

Het zal niet verbazen dat de blauwe reiger het vaakst gezien werd: 48x

Drie kleine en twee grote zilverreigers maken het compleet.

De aalscholver scoorde precies 400 exemplaren.

8 waterrallen werden gezien of gehoord.

De waterhoen kwam tot 101 exemplaren.

Koploper is de meerkoet met 1047 vogels.

Buiten de steltlopers uit het ganzenverslag vermeld ik nu nog 31 scholeksters en 6 watersnippen.

 

Op de formulieren pronkten nog meer vogels. Leuke soorten als bijvoorbeeld ijsvogel, geelgors, tjiftjaf en grote gele kwikstaart.

Maar voor het overzicht zou dat wel een hele versnippering van soorten worden.

 

Nogmaals allemaal bedankt voor de snelle uitwisseling van de gegevens.

Laurens.

kuifeenden dijkwielen
6 jaren geleden door: Laurens