Jaarvergadering op 15 maart a.s.

Beste leden,

 

Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven nodigt u uit voor onze Jaarvergadering 2016 op 15 maart aanstaande te Noorderdijkweg 24B te Wieringerwerf.

 

In de bijlage treffen jullie de Agenda, de Notulen van de vorige jaarvergadering en het Financieel Jaaroverzicht. Deze documenten vormen de basis voor de vergadering.

 

Als extra aandachtspunt willen we jullie attent maken op enkele vrij functies binnen het bestuur. Alle hulp is welkom. Vragen, opmerkingen of aanmeldingen bij voorkeur voor de vergadering kenbaar maken bij het bestuur (secretaris@wierhaven.nl).

 

Wij hopen jullie allen te treffen op dinsdag 15 maart a.s.!

 

Het bestuur.

Agenda Jaarvergadering 15 maart 2016

Datum2016-03-15, aanvang 20:00 uur

LocatieZorgboerderij Dijkgatshoeve, Noorderdijkweg 24b, Wieringerwerf

VoorzitterJohn van Dorland

 

 • 20:00-20:05 Welkomstwoord en accorderen van de Agenda (John)

 • 20:05-20:10 Goedkeuren van de notulen van de 17 maart 2015 (John)

 • 20:10-20:20 Ingekomen stukken (Bob)

 • 20:20-20:25 Presentatie jaarrekening 2015. Decharge door de kascommissie.  (Klaas)

 • 20:25-20:35Presenteren begroting 2016 (Klaas)

 • 20:35-20:40 Kascommissie 2016: Wie biedt zich aan? (2 jarenregel is niet in de statuten vastgelegd

en is geen wettelijke eis). (Klaas)

 • 20:40-20:45 Versterking van het bestuur. Wie biedt zich aan? (John)

 • 20:45-21:15 Contributie 2016 en voorstel 2017 (John)

 • 21:15-21:25 Pauze

 • 21:25-21:30 Samenvatting activiteiten 2015 (Bob)

 • 21:30-21:40 Boer en Natuur Fair 2016 (Bob)

 • 21:30-21:40 Jeugdwerkgroep: Hoe pakken we het aan? (John)

 • 21:40-21:50 Projecten: Oeverzwaluwwand, Maaibeleid Hollands Kroon, de Nieuwe Afsluitdijk, Zwerfafval

langs de Wieringerkust en ontwikkeling kijkschermen en hutten. (Bob)

 • 21:50-22:00 Rondvraag (John)

6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven