Plantenexcursie Wieringen op 26 juni

Tijdens de excursie zullen we een wandeling om de kleiput op Vatrop maken, waarbij we verschillende biotopen tegen zullen komen. Aan de binnenzijde van het wandelpad bevindt zich de uitgegraven Kleiput, welke in deze periode ook actief wordt bewoond door tientallen Kluten die hier proberen hun jongen groot te krijgen. Aan de buitenzijde van het wandelpad stroomt de Waddenzee wat garant staat voor zilte begroeiing. Sommige stukken dijk zijn hier nog oud en onaangetast. Aan de oostzijde van de kleiput is een grote groenstrook welke niet actief beheerd wordt. Vele plantensoorten vinden hier hun weg. Daarnaast komen we natuurlijk de relatief nieuwe Waddenzeedijk tegen en daar waar we parkeren vinden we nog een aantal groenzones. Kortom, een overzichtelijke, maar zeer gevarieerde plek waar we veel mooie plantensoorten mogen verwachten!

Foto: Melkkruid (Wiepko Lubbers)

 

Melkkruid
2 jaren geleden door: natuurvereniging Wierhaven
Den Oever