Jaarvergadering

Beste leden,

Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven nodigt U graag uit voor onze Jaarvergadering op dinsdag 21 maart 2023, welke zal worden gehouden bij Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Noorderdijkweg 24b te Wieringerwerf.

Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van Bob Woets, onze voorzitter, en van Jeroen Assema, onze penningmeester. Bob zit in het bestuur sinds 2013, vanaf 2017 als voorzitter en Jeroen sinds 2017, vanaf 2018 als penningmeester. Ze zijn beiden niet herkiesbaar. Ze hebben de afgelopen jaren veel voor de vereniging betekend!

We zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, want 2 bestuursleden is toch wel heel erg weinig. We hebben straks nog een secretaris, Ada Engel, en een bestuurslid, Wim Tijsen. Wim heeft het in het voorjaar erg druk met zijn baan in Friesland als grutto-onderzoeker, dus hij heeft dan weinig tijd voor bestuurstaken.
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die de natuur een warm hart toedragen. Ervaring is niet vereist. Samen kijken we realistisch naar wat we kunnen aanpakken en verbeteren. Wilt u eens vrijblijvend één van de bestuursleden spreken ter oriëntatie? Laat het weten!

Wij hopen u allen te treffen op dinsdag 21 maart aanstaande! Bij vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op secretaris@wierhaven.nl of op 06-20748136.

Uiterlijk een week voor aanvang van de vergadering zult u de benodigde stukken per e-mail ontvangen.

Hartelijke groet,
Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven

1 jaar geleden door: natuurvereniging Wierhaven