OPROEP

Wierhaven viert volgend jaar een jubileum:

het is dan 50 jaar (!) geleden dat een groepje mensen besloot in deze regio
een natuurvereniging op te richten!

De eerste voorzitter was Otto de Vries, nog steeds een zeer actief lid.
We vinden dat het 50-jarig bestaan zeker niet ongemerkt voorbij mag gaan.

Wierhaven heeft ruim 100 leden, die voor een deel heel actief zijn.
Want wat gebeurt er allemaal?
Watervogels, ganzen en zwanen tellen, akkervogels monitoren, weidevogels beschermen, kasten van uilen en torenvalken controleren en de jonge vogels ringen, vlinders monitoren, huiszwaluwen tellen, patrijzen inventariseren. Er is een ringstation en jaarlijks wordt de oeverzwaluwenwand schoongemaakt.

Ik ben vast wel iets vergeten, maar in ieder geval is duidelijk… er gebeurt veel!
Zo is ieder op een eigen manier bezig met de natuur in onze omgeving. En ook als je niet meedoet aan een van deze activiteiten, dan heb je misschien in je tuin wel de nodige maatregelen genomen zodat vogels, insecten en andere tuinbewoners het naar hun zin hebben.
Wat zou het mooi zijn als al die natuurliefhebbers in het voorjaar elkaar kunnen ontmoeten om dit jubileum te vieren. We willen nadrukkelijk ook onze nieuwe leden uitnodigen.

Daarom doen we een dringende oproep aan al onze leden:
wie wil helpen met het organiseren van deze dag?
Je kunt je aanmelden via secretaris@wierhaven .nl

ballon8
29 dagen geleden door: natuurvereniging Wierhaven