Topjaar voor Erelid Otto de Vries

25 april 2014; Otto de Vries, erelid van Natuurvereniging Wierhaven, wordt op het gemeentehuis van gemeente Hollands Kroon voorzien van een Koninklijke onderscheiding door Burgemeester Nawijn.

De lijst met activiteiten waar hij het lintje voor kreeg was indrukwekkend:
- Hij is oprichter van de vogelwacht Wieringermeer dat aan de basis lag van wat nu Wierhaven is. Ook had hij lange tijd een vogelopvang in Wieringerwerf.
- Hij is jaren bestuurslid geweest van Wierhaven
- Hij is al bijna 50 jaar actief voor scouting. Eerst als padvinder daarna jarenlang als leiding (als Balou de beer). Zelfs nu nog doet hij hand- en spandiensten.
- Hij heeft het filmarchief van de Wieringermeer gered door het samen met anderen te restaureren

Sinds woensdag 29 oktober 2014 komt daar nog een indrukkend feit bij:
- Otto wordt bij en door Staatsbosbeheer gefeliciteerd voor zijn lange vrijwilligers dienstverband bij Staatsbosbeheer van 45 (!!) jaar.

Otto, namens Natuurvereniging Wierhaven: Gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal!

 

otto 1
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven