Gezocht: leden voor gebruikersplatform Robbenoord- en Dijkgatsbos

Een bericht van Staatsbosbeheer dat voor leden van Wierhaven ook heel interessant kan zijn. Graag aanmelden voor 7 september.

Dit najaar wil Staatsbosbeheer starten met het nieuwe gebruikersplatform voor het Robbenoord- en Dijkgatbos. Leden van het gebruikersplatform gaan meedenken en -praten over zaken als beheer, natuurwaarden, recreatie, toegankelijkheid, veiligheid en activiteiten in het bos. Lijkt het jou leuk om hieraan bij te dragen? Lees dan vooral verder!

Als ik op pad ben in het bos en bezoekers spreek, merk ik dat mensen zich erg betrokken voelen bij het Robbenoord- en Dijkgatbos. Mensen willen graag meedenken of meehelpen. Op dit moment is er geen plek waar de verschillende gebruikers met elkaar en met ons als natuurbeheerders in gesprek kunnen over zaken die er spelen. Het gebruikersplatform moet gaan voorzien in deze behoefte, zodat we ons beleid nog beter kan afstemmen op wensen die er vanuit de omgeving zijn.

Voor wie is het gebruikersplatform?

Het gebruikersplatform wordt een vaste groep mensen is die in een open sfeer met elkaar van gedachten wisselt. Staatsbosbeheer zoekt zoveel mogelijk verschillende gebruikers en omwonenden van het gebied. Onder gebruikersgroepen wordt bijvoorbeeld verstaan: wandelaars, leerkrachten, leden van natuurgroepen (IVN, KNNV, etc), vogelwerkgroepen, ruiters,  hondenbezitters, fietsers, mindervaliden, jonge gezinnen, jongeren, ouderen, mtb-ers, etc.

Wie zoeken we?

  • Je bent een vaste bezoeker van het Robbenoord- en Dijkgatbos.
  • Je bent betrokken bij het gebied en vindt het leuk en interessant om mee te denken en praten over recreatie en natuurbeheer.
  • Je kijkt verder dan alleen je eigen belang als gebruiker en wilt samen met andere gebruikers werken aan een aantrekkelijk bos voor alle bezoekers.
  • Je bent minimaal 3x per jaar beschikbaar voor de bijeenkomsten.
  • Je bent bereid je langere tijd (circa 3 jaar) aan het platform te verbinden.

Het is de bedoeling dat we uit de deelnemers een voorzitter kiezen, die de bijeenkomsten zal gaan leiden.

Wat bieden we je?

Als lid van het platform heb je direct contact met ons als boswachters en kun je mee denken en praten over zaken die spelen in het bos. We horen graag van gebruikers waar behoefte aan is. Elke bijeenkomst zullen we ook iets vertellen over het werk van Staatsbosbeheer en de boswachters. Daarnaast kom je in contact met medegebruikers en helpen jullie als leden mee om het bos nog mooier te maken voor bezoekers.

Interesse?

Lijkt het je leuk om deel te nemen? Stuur dan voor 7 september een e-mail waarin je jezelf kort voorstelt en motiveert waarom je wilt deelnemen aan het gebruikersplatform naar mij (m.folkertsma@staatsbosbeheer.nl).

2 jaren geleden door: natuurvereniging Wierhaven